ระบบในส่วนนี้ปิดการใช้งานชั่วคราว
ปิดการใช้งานสมัครสมาชิกชั่วคราว เพื่อแก้ไขระบบให้ดียิ่งขึ้น หากแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบค่ะ